Home>>Product>>High frequency transformer>>EC series transformer >> EC42 verical type
EC42 verical type
EC42 verical type
Features: 

1) Specially used in switching power supply and kinds of 
    high-frequency circuit
2) Plays a role in oscillating and separating  
3) Small volume, light weight and nice appearance

Model

Specification

L x W x H

Installing bore distance

Model

Specification

L x W x H

Installing bore distance

EE13

6 pins

13×12×12

10×8.5

UF9.8

4 pins

16×11×16

8×7

EE16

6 pins

16×13×15

6×9

UF10.5

4 pins

18.5×17×21.5

13×10

EE19

6 pins

19×16.5×16.5

10×11

UF16

4 pins

22×19×27

13×10

EI22

8 pins

22×16×19

16×10.5

RM8

12 pins

25.4×24.8×3.2

 

EI22

10 pins

22×16×19

16×10.5

EID49

20 pins

57.5×55.5×5.5

45×40

EE25

8 pins

25.5×17×21

15×12

PQ20×20

14 pins

23.5×23.5×25.8

21×20

EE25

10 pins

25.5×17×21

16×12

PQ35×35

12 pins

40×36×38

28×37.5

EI28

10 pins

28×22×20.5

20×18

PQ50×50

12 pins

52×52×54

42×45

EI40

14 pins

40×35×26

30×36

O type

15×8.5×6

9×17

 ? ĬĭĮįİıřijĴĵĶķĸuvű$%&'()*+,-./0123456789:;ƝƞƟƠ@ABCš›FGƈƉƊƋƌƍƎOPŐőŒĄąĆćĈĉĊċ]^_`abcdŎŏǧǨǩœŔŕŖŗŘpqrsƶƷƸƹxyz{|}~€‚”•¡¢’“ȟȠȡȢ˜™ǚǛœȨŸ ȧȯ£¤¥¦ƁƂƃƄ«¬­®ǞǟǠǡǢǣǤ¶·šŢţŤťŦ¾¿ÀÁÂÃÄÅŬŭŮýþşŠɉɊɋɌɍɎÓÔÕÖ×ƯɗɘəɚɛÞßàáâãäȆèŝŞɜɝɞɟɠɡɢɣóôõƬƭƮɩɪɫɬɭɮǻǼǽǾǿǪǫǬǭǮǯǰDZČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīƪƫʇʈʉʊưƱƲƳƴƵȊĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇŊʼn˙ŋŌōʐʑʒʓʔȀȁȂȃȄȅ˃ŚśŜɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃŧŨũŪūʋʌʍůŰȍŲųŴŵŶŷŸɆźɀžſƀȸȹȺȻƅƆƇ̌ɁɂɃɄɅ̊ƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜǒǓǔǕơƢƣƤƥƦƧƨƩʽʾʿˀˁ˂˪˄˅ˆˇˈˉȋȌ̂ƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑ̮̯̰̱ǖǗǘǙȫȬǜǝ̛̙̜̝̞̟̚ǥǦˡˢˣʕʖʗʘʙʚʛʜDzdzǴǵǶǷǸǹǺ˟ˠ͸͹ͺˤ˥˦˧˨˩ɶȇȈȉ͇͈͉͊ȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘƒȞȥȦȲȳȣȤδεζηȩȪͫͬȭȮνȰȱμτȴȵȶȷ̒̓̔̕ȼȽȾȿͯͰͱͲͳʹ͵ɇɈ˲˳˴˵˶˷ɏɐɑɒɓɔɕɖ˽˾˿ʎʏ˰˱ϞϟϠϡϢϣɤɥɦɧɨ̀ϬϭϮϯϰɯɰɱɲɳɴɵ́ˮ˯ϱϲϳϴϵ϶Ϸϸʄʅʆ̽̾̿ϾϿЀЁЂЃΌ΍ΎΏΐͻͼͽ;Ϳ΀΁΂ʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ̻̼НОПРЋ͂̓̈́͆ͅΛˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˛˚ѯ˜˝˞ЦЧШЩЪΑΒΓΔΕΖљ˫ˬ˭АБВГДЕЖЗИЙ˸˹˺˻˼СТУ̀́Ξ̃̄̅̆̇̈̉ϛ̋̏̐̑ύώϏϐ̖̗̘ϕϖϗϘϙϚҠ̴̵̶̷̸̡̢̧̨̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̲̳̹̺ͣͤͥͦѓєѕіїјҀњћќѝўџΜΝҘ͍͎͋͌͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛͘͜͟͢͝͞͠͡ӄӅӆӇͧͨͩͪπρͭͮүҰұҲҳҴҵͶͷѷѸѹЫЬЭЮЯабв΃΄΅Ά·ΈΉΊ΋ѵѶԎԏԐѺѻѼѽѾѿΗΘΙΚӝӞӟӠΟΠΡ΢ΣΤΥΦΧΨΩԱӷγκλχψθιՒՓՔՕξοԁԂςσ՛υφ՚բωϊϋόҨҩҪҫϑϒϓϔԅԆԇԈԉԊԋϜϝ҈҉ҊҋҌҍϤϥϦϧϨϩϪϫғҔҕФХ҆҇ռսվտրցϹϺϻϼϽӖ֊֋֌֍֎ЄЅІЇЈЉЊ҄҅֏֐֑֖֒֓֔֕КЛМӓӔӕ֜֝֞֟֠֡ԢԣԤԥԦԑԒԓԔԕԖԗԘгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђӑӒֺֻּֽӗӘәӚӛӜՇѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѱѰ،ѲѳѴ׃ׅׄ׆ׇԧԨԩԪԫԬ׶ҁ҂ְֱֲֳִֵֶ֭֮҃֯ҎҏҐґҒ־ֿ׀ҖҗԴҙҚқҜҝҞҟչҡҥҦҧիլխծҬҭҮճմյնշոؽӌӍӎӏӐװױײ׳״׵؝׷׸׹׺׻׼ԲԳصӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӿԀ՞՟ԃԄٌٍَُِّْԌԍؔؕؖ׈׉׊׋׌׍׎׏ؒؓڊڋڌؘؙؚؗ؛؜ԭԮԯ԰٦٧٨ك՜՝ٽپՠաٻټڷڸٿڀځڂڃڄڅچڇڈډڟڠڡڍڎڏڐڑڒړڔԙԚԛԜԝԞԟԠԡڝڞۊۋیڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮ٩ԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՑ՘ՙեզՖ՗ۿ܀܁܂ڵڶڽھڹں܈գդ܇܏էըթܓܔمنهوկہۂۃۄۅۆۇٜٟٚٛٝٞ٠١٢٣٤٥ۭۮۯگلܝܞܟܠܡհձղܥܦܧܨܩܪܫպջإئابةتւփքօֆևֈ։ذرزׁׂأؤݐݑݒݓݔݕ֛֚֗֘֙ܳݞݟݠݡݢ֢֣֤֥֦֧֨ءآݣݤݥݦݧݨݩݪַָֹܱܰܲݰݱݲݳݴݵ۞۟۠ۡۢۍێۏېۑےۓ۔אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת׫׬׭׮ׯܮܯގޏސޑܴܷܸܹܵܶܺ׽׾׿؀؁؂؃؄؅؆؇؈؉؊؋؎؍ߠ؏ؐؑޗޘޙޚޛۣۤۥۦۧۨߊ؞؟ؠށނރބޅކއވމފثجحخدޒޓޔسش۰ضطظعغػؼݍقܾ݂ܽܿ݀݁ىيً݈݇݉݊݋݌ࠑҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӃӹӺӻӼӈӉӊӋٕٖٗ٘ٙ߄߅߆߇߈߉߱ߋߌߍߎߏߐܻܼࠉ٪٫٬٭ٮٯٰٱٲٳٴٵٶٷٸӰӱӲӳӴӵӶՊӸ࠴࠵࠶࠷ӽӾڻڼ܋܌ڿۀࠟࠠࠡࠢࠣࠤࠥۈۉߨߩߪޜޝޞޟޠޡޢޣەۖۗۘۙۚۛۜ۝ߦߧࡾࡿࢀ߫߬߭߮߯߰۩۪۫۬ࡍࡎࡏࡐ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ۺۻՐ۾܅܆ܒܘ܃܄ࢷࢸࢹࢺ܉܊ࡱࡲ܍܎ࣀܐܑࢿࣇܙܕܖժ࠘࠙ࠚ݄݆ࠛ݃݅ࡵࡶࡷࡸࡹࡺࡻݎݏ߹ߺ߻߼߽߾ݖݗݘݙݚݛݜݝࠄࠅࠆޕޖ߷߸࣡࣢ࣣࣦࣤࣥݫݬݭݮݯࡆࣰࣱࣲ࣯ࣳݶݷݸݹݺݻݼ֬ߵ߶ࣶࣹࣺࣴࣵࣷࣸࣻދތލࡃࡄࡅँंःऄअआ࢒࢓࢔࢕࢖ࢁࢂࢃࢄࢅࢆࢇ࢈ޤޥަާިީުޫެޭޮޯްޱ޲޳޴޵޶޷޸޹޺޻޼޽޾޿߀߁߂߃ࡁࡂटठडढࡇࡈࡉࡊࡋࡌࢡߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟߢߡॱߣߤߥनऩपफब࢙࢚࢛ࢗ࢘࢜ज़߲߳ߴऒओऔकखगघङचछ߿ࠀࠁࠂࠃणतथࠇࠈࢤࠊࠋࠌࠍࠎࠏࠐࣞؾࠕ࣐࣑࣒࣓ࠖࠗࠜࠝࠞࣘࣙࣚࣛࣜࣝঢࠦࠧࠨࠩࠪࠫࠬ࠭࠮࠯࠰࠱࠲࠳ࡩࡪ࡫࡬࠸࠹࠺࠻࠼࠽࠾࠿ࡀॕॖॗक़ख़ग़ংड़ढ़फ़य़ॠॡࢢࢣচࡑࡒࡓࡔࡕࡖࡗࡘ࡙࡚࡛࡜࡝࡞࡟ࡠࡡࡢࡣࡤࡥࡦࡧࡨ৆েৈ৉࡭࡮࡯ࡰࣃࣄࡳࡴ঱ল঳঴঵শষࡼࡽॹॺॻभमयरऱलळऴࢉࢊࢋࢌࢍࢎ࢏࢐࢑ॷॸਐ਑਒ॼॽॾॿঀঁ࢝࢞࢟ࢠয়ৠৡৢࢥࢦࢧࢨࢩࢪࢫࢬࢭࢮࢯΪήίΰαβࢶࢽࢾ࣊࣋ࢻࢼੌ੍੎੏ࣁࣂਃ਄ࣅࣆ੕ࣈࣉ੔ੜ࣏࣌࣍࣎পফবভࣔࣕࣖࣗਇਈਉਊ਋਌਍ࣟ࣠ঊঋঌ঍঎এࣩ࣭࣮ࣧࣨ࣪࣫࣬কখগदधঈউ੶੷੸੹੺੻ࣼࣽࣾࣿऀ৘઄અઆઇઈइईउऊऋऌऍঅআইઉઊઋઌઍ઎એઐजझञ৕৖ৗખગઘઙચછਤਥਦਧਨਓਔਕਖਗਘਙਚवशषसहऺऻ़ऽािीुूृॄॅॆेैॉॊोौ्ॎॏॐ॒॑॓॔৓৔઴વશષ৙৚৛ড়ঢ়৞ਲ਼ॢॣ।॥०१२३४५६७८९॰ॳॲଆॴॵॶઽાિીુ਩ਪਫਬਭਮ૰ঃ঄દધન઩પફબભમયરঐ঑঒ওঔસહ઺ঘঙਸ਼ছজঝঞটঠডੳণধন঩੥੦੧੨মযর੭੮੯ੰੱੲଷসহ঺঻়ঽািীুূৃৄ৅৻ৼ৽৾৊োৌ্ৎ৏৐৑৒૪૫૬૭૮૯ଗ૱૲૳૴૵૶਴ਵଯৣ৤৥০১২৩৪৫৬৭৮৯ৰৱ৲৳৴৵৶৷৸৹৺୛ଡ଼ଢ଼୞৿਀ਁਂ੘ਖ਼ਅਆ୆େୈ୉୊ୋୌ਎ਏ଎ଏଐૂૃૄૅ૆ેૈૉਛਜਝਞਟਠਡਢਣଌ଍஥஦஧଑଒ଓଔକଖਯਰ਱ਲ୴୵୶୷਷ਸਹ਺਻਼਽ਾਿੀੁՀ‡…†௛ੋ੒੓੟੠੐ੑ௤௥௦௧੖੗஘ஙਗ਼ਜ਼௭੝ਫ਼௬௴੡੢੣੤ିୀୁୂ੩੪੫੬ஜ஝ஞட஠஡஢ੴੵଟଠଡଢଣତ੼੽੾੿઀ઁંઃପଫବ઻઼ଝଞఎఏఐ఑ఒఓઑ઒ઓઔક୭జఝఞటఠજઝઞટઠડઢåଛଜడఢణతథదధన઱લળ୪୫୬మయరఱలళஹ஺஻஼஽நனப஫஬஭மய૊ોૌ્૎૏ૐ૑૒૓૔૕૖૗૘૙૚૛૜૝૞૟ૠૡૢૣ૤૥૦૧૨૩୨୩ౌ్౎౏୮୯୰ୱ୲୳ை૷૸ૹૺૻૼ૽૾૿଀ଁଂଃ଄ଅଈଇಞଉଊଋౕౖ౗ౘౙாிீுூ௃ಈଘଙଚిీుూృౄ౅ెేైଥଦଧନ଩౐౑౒ଭମோର଱ଲଳ଴ଵଶఋ଻଼ଽା௽௾௿ఀୃୄ୅అఆఇఈఉఊ೏୍୎୏୐୑୒୓୔୕ୖୗ୘୙୚ஐ஑ஒஓୟୠୡୢୣ୤୥୦୧ಂಃ಄ಅಆಇಯಉಊಋಌ಍ಎ௉ொೇ୸୹୺୻୼୽୾୿஀஁ஂஃ஄அஆஇஈஉஊ஋஌஍எஏೲೳ೴೵ஔக஖஗௰௱ச஛ೝೞ೟ೠೡೢೣணதದಧನౚ౛౜ౝ౞౟ౠౡரறலளழவஶஷஸತಥ഼ഽാ಩ಪಫಬಭಮ௄௅ெேഋഌ഍എௌ்௎௏ௐ௑௒௓௔௕௖ੂ„௝௞௟ˆ‰Š‹Œ௣௪௫௷௸௨௩൹ൺൻർ௮௯യര௲௳ං௵௶ඁඉ௹௺௻௼ೖ೗೘೙ఁంఃఄളഴവശഷസഹఌ఍ಷಸಹ಺಻಼ఔకఖగఘఙచఛೂೃೄ౓౔ವಶඣඤඥඦටඨ఩పఫబభഄන඲ඳපඵఴవశషసహ఺఻æçɹಳ಴බභමඹයර඼ල౉ొోഁംഃසහළෆ෇෈൐൑൒൓ൔിീുൂൃൄ൅െౢౣ౤౥౦౧౨౩౪౫౬౭౮౯౰౱౲౳౴౵౶౷౸౹౺౻౼౽౾౿ಀಁ೿ഀ෡෢෣෤അആഇഈഉഊൟಏಐ಑ಒಓಔಕಖಗಘಙಚಛಜಝಠಟำಡಢಣ෪෫෬෭෮ൕൖൗ൘൙൚ฝರಱಲු෕ූ෗ෘෙේෛොෝಽಾಿೀು෥෦෧೅ೆൢೈ೉ೊೋೌ್೎චସŻżŽ೓೔ೕඒඓඔඕ೚೛೜කඛගඝඞඟ๤೤೥೦೧೨೩೪೫೬೭೮೯೰ೱധനഩപ೶೷೸೹೺೻೼೽೾ทธนบปผไพฟภมยรൠൡ๜ഏഐ഑ഒഓഔകഖഗഘങചഛജഝഞടഠഡഢണതഥദຈຉຊ຋ഫബഭമඅආറല๳๴๵๶๷๸๹ഺ഻฻฼฽෯෰෱ෲෳ෴෵෶േൈ൉ൊോൌ്ൎ൏ฺู໒໓໔฾฿เแโใ൛൜൝൞ມຢຣ຤ൣ൤൥൦൧൨൩൪൫൬൭ࢰࢱ௢൸ൿ඀ඌඍൽൾ༌།༎༏ඃ඄໅ໆඇඈ༕ඊඋ༔༜ඎඏඐඑ๬๭๮๯ඖ඗඘඙້໊໋໌ໍ໎໏ඡජ์ํ๎๏๐๑ඩඪණඬතථදධ๗๘๙෨෩๊๋༶༷༸༹༺༻඾඿වශෂບངཅཆཇ཈෉්෋෌෍෎ා໱ɷɸී่้ཉཊཋཌཌྷཎཏཐෞෟ෠ທຘນབབྷམཙཚཛ໦໧໨໩໪໕໖໗໘໙໚໛ໜ෷෸෹෺෻෼෽෾෿฀กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถຕຖཱུུྲྀཷປຜຝພຟຠ໵ฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาีิ࿆ึืุཽཾཿཱྀྀ໫໬໭໮໯໰ྰๅๆ็ཧཨཀྵཪཫཬ཭཮཯཰๒๓๔๕๖ླྀཹེ๚๛໸๝๞๟๠๡๢๣༳๥༭̍̎๩๪๫༥༦༧༨๰๱๲࿹༮༯༰༱༲࿷๺๻๼๽๾๿຀ກຂ຃ຄ຅ຆງຽ຾຿ເຌຍຎຏຐຑຒຓດྪྫྫྷྭྮྯ࿗ྱྲླྴྵྶ໶໷࿯ລ຦ວຨຩສຫຬອຮຯະັາຳິີຶື຺ຸູົຼရလဝသແໂໃໄ༘༙໇່ဆဇဈဉညဋဌ໐໑࿎࿏࿐྄ྂྃ྅྆྇ྈྉໝໞໟ໠໡໢໣໤໥࿌࿍ၥၦၧ࿑࿒࿓࿔࿕࿖ལ໲໳໴ဴဵံ့໹໺໻໼໽໾໿ༀ༁༂༃ௗ੅੆ੇੈ੉੊་༒༓༟༠༐༑ႡႢႣႤ༖༗ၘၙ༚༛Ⴊ༝༞ႩႱ༡༢༣༤࿿ကခဂ༩༪༫༬ၜၝၞၟၠၡၢ༴༵࿟࿠࿡࿢࿣࿤༼༽༾༿ཀཁགགྷ࿪࿫࿬ཻོ࿝࿞჋჌Ⴭ჎჏აདདྷནཔཕိკლმნოཛྷཝཞཟའཡརီЌЍЎЏ࿛࿜პჟრსტუფქཱཱིིဪါာძწჭხჯჰၹၺၻၼၽၨၩၪၫၬၭၮၯྊྋྌྍྎྏྐྑྒྒྷྔྕྖྗ྘ྙྚྛྜྜྷྞྟྠྡྡྷྣྤྥྦྦྷྨྩဨဩᄊᄋᄌᄍჸုူေဲဳႈྷྸྐྵྺྻྼ྽྾྿࿀࿁࿂࿃࿄࿅࿈࿇ᅜ࿉࿊࿋ᄓᄔᄕᄖᄗၾၿႀႁႂႃᅆ࿘࿙࿚ჽჾჿᄀᄁᄂᄃᄄᄅᄆ࿥࿦࿧࿨࿩ᄎᄏᄐ࿭࿮ႋ࿰࿱࿲࿳࿴࿵࿶჈࿸ҢңҤ࿼࿽࿾ႺႻႼႽဃငစჂჃჄჅ჆Ⴧᆍဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယၐၑၒၓဟဠအဢဣဤဥဦဧᅀᅁᅂᅃᅄᅅᅭᅇᅈᅉᅊᅋᅌႉႊᆅး္်ျြွှဿ၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၊။၌၍၎၏ᆱᆲᆳᆴၔၕၖၗႭႮၚၛᆜᆝᆞᆟᆠᆡᆢၣၤᅤᅥᅦᄘᄙᄚᄛᄜᄝᄞᄟၰၱၲၳၴၵၶၷၸᅢᅣᇻᇼᇽᅧᅨᅩᅪᅫᅬႄႅႆႇᇊᇋᇌᇍႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖ሱሲሳሶ൶൷ႠႧႨႴႵႥႦሿቀቁቂႫႬᇮᇯႯႰቈႲႳቇ቏ႶႷႸႹᆕᆖᆗᆘႾႿჀჁᇲᇳᇴᇵᇶᇷᇸ჉჊ᅵᅶᅷᅸᅹᅺბგდევზთიᆀᆁᆂᄑ흐ᅴቩቪቫቬቭቮღყშჩცᇃቷቸቹቺቻჱჲჳჴჵჶჷ֪֩֫ऑᅱᅲቼችቾቿኀኁኂኃᄇᄈᄉᇀᇁᇂ኉ኊኋኌኍ኎ሏሐሑሒሓᇾᇿሀሁሂሃሄህᄠᄡᄢᄣᄤᄥᄦᄧᄨᄩᄪᄫᄬᄭᄮᄯᄰᄱᄲᄳᄴᄵᄶᄷᄸᄹᄺᄻᄼᄽᄾᄿᆾᆿኧከኩኪᇄᇅᇆᇇᇈᇉሞᅍᅎᅏᅐᅑᅒᅓᅔᅕᅖᅗᅘᅙᅚᅛᅞᅝዹᅟᅠᅡኰ኱ኲኳኴሔሕሖሗመሙዣᅮᅯᅰኚኛኜኝኞኟአኡኢኣᅻᅼᅽᅾᅿካኬክᆃᆄሡᆆᆇᆈᆉᆊᆋᆌቦᆎؿـفᆒᆓᆔቘ቙ቚቛᆙᆚᆛበቡቢባቤብጪٓٔᆹᆺᆻᆼᆽዝዞዟዠዡዢጊዤዥዦዧየዩሟሠጢᇎᇏᇐᇑᇒᇓᇔᇕᇖᇗᇘᇙᇚᇛᇜٹٺᇬᇭቋቌᇰᇱጹጺጻጼጽጾጿᇹᇺጁጂጃኵ኶኷ኸኹኺኻኼሆሇለሉሊላሌልሎዿጀ፷፸፹ጄጅጆጇገጉሚማሜምፓፔፕፖሢሣሤሥሦሧረሩሪራሬሸሾቅቆቒቓቃቄᎲᎳᎴᎵ቉ቊ፪፫ቍ቎ᎻቐቑᎺᏂቔቕቖܗᏆᏇܚܛܜጲጳጴጵቜܢܣܤ፮፯፰፱፲፳፴ܬܭፇፈፉፊፋፌፍፎፏፐፑፒ᎚᎛᎜ጰጱᏐᏑᏒᏓᏔቝ቞቟ᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞቧቨጒጓጔጕ጖጗ቯተቱቲታቴትቶጝጞጟኮኯጐ጑ᐃᐄᐅᐆᐇᐈኄኅኆኇኈᏦᐑᐒᐓᐔᐕ኏ነኑኒናኔንݽݾݿހጎጏᐖᐗᐘᐙᐚᐛᐜᐝኤእኦᏣᏤᏥᐣᐤᐥᐦᐧᐨᎋᎌᎍᎎᎏ፺፻፼፽፾፿ᎀᎁኽኾ኿ዀ዁ዂዃዄዅ዆዇ወዉዊዋዌውዎዏዐዑዒዓዔዕዖ዗ዘዙዚዛዜᏡᏢᑁᑂᑃᑄᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭዪያዬይዮዯደዱዲዳዴድዶዷዸዻዺᒓዼዽዾᑊᑋᑌᑍᑎ᎐᎑᎒᎓᎔᎕ᑽጋጌግᐴᐵᐶᐷᐸᐹᐺᐻᐼᐽጘጙጚጛጜᑅᑆᑇጠጡ᎝ጣጤጥጦጧጨጩ᐀ࠒࠓࠔጯᏰᏱᏲᏳᏴᏵጶጷጸᏺᏻᏼᏽ᏾᏿ᓄᆣᆤᆥᆦᆧᆨᆩᆪᆫᆬᆭᆮᆯᆰᇦᇧᇨᇩᆵᆶᆷᆸፂፃፄፅፆᑷᑸᑹᑺᑻᑼᒤᑾᑿᒀᒁᒂᒃᏮᏯᒼፗፘፙፚ፛፜፝፞፟፠፡።፣፤፥ᇝᇞᇟᇠᇡᇢᇣᇤᇥᓧᓨᓩᓪᇪᇫ፨፩ᎾᎿ፬፭ᓒᓓᓔᓕᓖᓗᓘ፵፶ᒛᒜᒝᑏᑐᑑᑒᑓᑔᑕᑖᎂᎃᎄᎅᎆᎇᎈᎉᎊᒙᒚᔱᔲᔳᒞᒟᒠᒡᒢᒣ᎖᎗᎘᎙ᔀᔁᔂᔃ᎞᎟ᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨ༄ሽᎱᎸᎹᏅᏋᎶᎷᕪᕫᕬᕭᎼᎽᔤᔥᏀᏁᕳᏃᏄᕲᕺᏌᏈᏉ቗ᓋᓌᓍᓎ᏶᏷ᏸᏹᔨᔩᔪᔫᔬᔭᔮᐁᐂᒬᒭᒮᒯᒰᒱᐉᐊᐋᐌᐍᐎᐏᐐᒷᒸᒹᑈᑉᒪᒫᖔᖕᖖᖗᖘᖙᐞᐟᐠᐡᐢᓹᖢᖣᖤᖥᖦᐩᐪᐫᐬᐭᐮᐯऎएऐኙᒨᒩᖧᖨᖩᖪᖫᖬᖭᖮᐾᐿᑀᓶᓷᓸᖴᖵᖶᖷᖸᖹᕅᕆᕇᕈᕉᔴᔵᔶᔷᔸᔹᔺᔻᑗᑘᑙᑚᑛᑜᑝᑞᑟᑠᑡᑢᑣᑤᑥᑦᑧᑨᑩᑪᑫᑬᑭᑮᑯᑰᑱᑲᑳᑴᑵᑶᓴᓵᗒᗓᗔᗕᓺᓻᓼᓽᓾᓿᕔᒄᒅᒆᒇᒈᒉᒊᒋᒌᒍᒎᒏᒐᒑᒒᒕᒔᘤᒖᒗᒘᗛᗜᗝᗞᗟᕊᕋᕌᕍᕎᕏᘎᒥᒦᒧᗅᗆᗇᗈᗉᗊᗋᗌᗍᗎᒲᒳᒴᒵᒶᗖᗗᗘᒺᒻᕗᒽᒾᒿᓀᓁᓂᓃᖑጫতথদᓈᓉᓊᖃᖄᖅᖆᓏᓐᓑᖋᖌᖍᖎᖏᖐᙕᓙᓚᓛᓜᓝᓞᓟᓠᓡᓢᓣᓤᓥᓦᔜᔝᔞᔟᓫᓬᓭᓮᓯᓰᓱᓲᓳᘈᘉᘊᘋᘌᘍᘵᘏᘐᘑᘒᘓᘔᕕᕖᙍᔄᔅᔆᔇᔈᔉᔊᔋᔌᔍᔎᔏᔐᔑᔒᔓᔔᔕᔖᔗᔘᔙᔚᔛᙹᙺᙻᙼᔠᔡᔢᔣᕶᕷᔦᔧᙤᙥᙦᙧᙨᙩᙪᔯᔰᘬᘭᘮᗠᗡᗢᗣᗤᗥᗦᗧᔼᔽᔾᔿᕀᕁᕂᕃᕄᘪᘫᛃᛄᛅᘯᘰᘱᘲᘳᘴᕐᕑᕒᕓᚒᚓᚔᚕᕘᕙᕚᕛᕜᕝᕞᕟᕠᕡᕢႛႜႝ႞႟ᕩᕰᕱᕽᕾᕮᕯ᛾᛿ᜀᜁᕴᕵᚶᚷᕸᕹᜇᕻᕼᜆᜎᕿᖀᖁᖂᙝᙞᙟᙠᖇᖈᖉᖊᚺᚻᚼᚽᚾᚿᛀᖒᖓᘽᘾᘿᙀᙁᙂᖚᖛᖜᖝᖞᖟᖠᖡᙈᙉᙊᗙᗚᘻᘼᜨᜩᜪᜫᜬᜭᖯᖰᖱᖲᖳᚋ᜶᜷᜸᜹᜺ᖺᖻᖼᖽᖾᖿᗀણતથᘸᘹᘺ᜻᜼᜽᜾᜿ᝀᝁᝂᗏᗐᗑᚈᚉᚊᝈᝉᝊᝋᝌᝍᛗᛘᛙᛚᛛᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᗨᗩᗪᗫᗬᗭᗮᗯᗰᗱᗲᗳᗴᗵᗶᗷᗸᗹᗺᗻᗼᗽᗾᗿᘀᘁᘂᘃᘄᘅᘆᘇᚆᚇᝦᝧᝨᝩᚌᚍᚎᚏᚐᚑᛦᘕᘖᘗᘘᘙᘚᘛᘜᘝᘞᘟᘠᘡᘢᘣᘦᘥីᘧᘨᘩᝯᝰ᝱ᝲᝳᛜᛝᛞᛟᛠᛡអᘶᘷ᝘᝙᝚᝛᝜᝝᝞᝟ᝠᝡᝢᙃᙄᙅᙆᙇᝪᝫᝬᙋᙌᛩᙎᙏᙐᙑᙒᙓᙔᜥᙖହ଺೒ᙚᙛᙜ᜗᜘᜙᜚ᙡᙢᙣᜟᜠᜡᜢᜣᜤ៩ᙫᙬ᙭᙮ᙯᙰᙱᙲᙳᙴᙵᙶᙷᙸᚮᚯᚰᚱᙽᙾᙿ ᚁᚂᚃᚄᚅវឝឞសហឡ៉ឣឤឥឦឧឨᛧᛨ១ᚖᚗᚘᚙᚚ᚛᚜᚝᚞᚟ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭ᠍᠎᠏᠐ᚲᚳᚴᚵᜊᜋᚸᚹ៸៹៺៻៼៽៾ᛁᛂៀេែ᝴᝵᝶᝷᝸᝹᝺᝻ᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖើឿᡗᡘᡙៃោៅំះៈᛢᛣᛤᛥᠦᠧᠨᠩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᛱᛲᛳᛴ႗ՁՂሻሷᎬ൲Ն᛽ᜄᜅᜑᜒᜂᜃᢘᢙᢚᢛᜈᜉᡊᡋᜌᜍᢡᜏᜐᢠᢨᜓ᜔᜕᜖៱៲៳៴᜛᜜᜝᜞ᡎᡏᡐᡑᡒᡓᡔᜦᜧ៑្៓។៕៖ᜮᜯᜰᜱᜲᜳ᜴᜵ៜ៝៞᝭ᝮ៏័ᣂᣃᣄᣅᣆᣇᝃᝄᝅᝆᝇ᠟ᣐᣑᣒᣓᣔᝎᝏᝐᝑᝒᝓ᝔ැ఼ఽా៍៎ᣕᣖᣗᣘᣙᣚᣛᣜᝣᝤᝥ᠜᠝᠞ᣢᣣᣤᣥᣦᣧᡫᡬᡭᡮᡯᡚᡛᡜᡝᡞᡟᡠᡡ᝼᝽᝾᝿កខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរល᠚᠛ᤀᤁᤂᤃᠠᠡᠢᠣᠤᠥ᡺ឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិឺឹᥒុូួᤉᤊᤋᤌᤍᡰᡱᡲᡳᡴᡵ᤼៊់៌ᣳᣴᣵ᣶᣷᣸᣹᣺᣻᣼ៗ៘៙៚៛ᤄᤅᤆ៟០᡽២៣៤៥៦៧៨ᢿ೐೑៭៮៯៰ᢱᢲᢳᢴ៵៶៷ᢹᢺᢻᢼᢽᢾᦃ៿᠀᠁᠂᠃᠄᠅᠆᠇᠈᠉᠊᠋᠌ᡂᡃᡄᡅ᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙ᤶᤷᤸ᤻᤹᤺ᥣ᤽᤾᤿᥀᥁᥂᡻᡼᥻ᠪᠫᠬᠭᠮᠯᠰᠱᠲᠳᠴᠵᠶᠷᠸᠹᠺᠻᠼᠽᠾᠿᡀᡁᦦᦧᦨᦩᡆᡇᡈᡉᢤᢥᡌᡍᦑᦒᦓᦔᦕᦖᦗᡕᡖᥚᥛᥜᤎᤏᤐᤑᤒᤓᤔᤕᡢᡣᡤᡥᡦᡧᡨᡩᡪᥘᥙ᧰᧱᧲ᥝᥞᥟᥠᥡᥢᡶᡷᡸ᡹ᦿᧀᧁᧂ᡾᡿ᢀᢁᢂᢃᢄᢅᢆᢇᢈ൮ᢎᢏࢵᢗᢞᢟ᢫᢬ᢜᢝᨫᨬᨭᨮᢢᢣ᧣᧤ᢦᢧᨴᢩᢪᨳᨻ᢭᢮᢯ᢰᦊᦋᦌᦍᢵᢶᢷᢸ᧧᧨᧩᧪᧫᧬᧭ᣀᣁᥫᥬᥭ᥮᥯ᥰᣈᣉᣊᣋᣌᣍᣎᣏ᥶᥷᥸ᤇᤈᥩᥪᩕᩖᩗᩘᩙᩚᣝᣞᣟᣠᣡ>

EC28

12 pins

38×30×26

27.5×30.5

O type

36×23×115

45×28.5×43

28×14

EC42

14 pins

42×30×44

30×25

O type

40×24×14.5

45×24×47

16×17

More models and types are avaiable.Welcome your spec and sample to make custom-manufacturing.